Napsali o nás

 

článek ze dne 23. června 2011

https://www.podbrdskenoviny.cz/klub-labe-horovice/431-osobnosti-podbrdska.html

 

22. březen 2009

Svatá Hora – Bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Soubor Musica Podberdensis nabízí všem přítomným posluchačům skutečně nevšední hudební prožitek.

Hudba zaplňuje prostor, stoupá, zpěv proniká až do samého nitra, k srdci člověka, prosí, naříká, dotýká se každého z nás, vyvolává soucit, porozumění, chvění.

Pohlceni nasloucháme vrcholnému dílu italského skladatele Giovanniho Battisty Pergolesiho – Stabat Mater. Obraz ukřižovaného Krista z pohledu matky stojící pod křížem, na němž umírá její syn.

Ještě dlouho po doznění posledních tónů zůstáváme zasaženi… Naše upřímné poděkování patří celému souboru Musica Podberdensis.

MiK

 

22. březen 2009

Byli jsme se podivat na Svaté Hoře a koncert se nám moc líbil. Ještě
jsem vás nikdy neslyšela hrát a byla jsem mile překvapena. Přestože
nejsem žádný hudební odborník, připadalo mi, že jde opravdu o velmi
kvalitní hudbu. Já i můj manžel jsme se tam cítili moc příjemně. Dokonce i
naše dítě, které chvíli neposedí, vydrželo asi bez 5 minut celý koncert.
Určite se na vás zase přijdeme podívat.

Markéta Smíšková
 

 

 13. leden 2009
 
Musica Podberdensis – předpremiérové hudební zahájení v nových koncertních divadelních prostorách Waldorfské školy Příbram

V podvečerních hodinách v úterý 12. ledna 2009 zazněly v prostorách Waldorfské školy Příbram tóny barokní a romantické hudby v podání volného muzikantského seskupení Musica Podberdensis. Toto amatérské hudební těleso, jehož páteř tvoří jemné předivo příbuzenských vztahů rodiny Kopeckých, posílené jejich přáteli se vztahem k našemu podbrdskému regionu (odtud i název Musica Podberdensis) připravilo svým posluchačům jedinečný hudební zážitek. Vedle instrumentálního podání (housle, viola, violoncello a cembalo), které svou úrovní přesáhlo běžnou amatérskou úroveň, pohladilo publikum i vokální provedení některých skladeb kultivovanými, převážně ženskými, hlasy.

Výběr jednotlivých skladeb od Georga Friedricha Händela až po Bohuslava Martinů byl velice zajímavý a pro řadu posluchačů i objevný. Provedení a hudební erudice jednotlivých členů zvláště vynikla v prostředí, které svou akustikou splňuje ty nejnáročnější požadavky, ale zároveň dá zaznít každé notě, která „spadne pod pult“. Zájem přítomných posluchačů o další komorní koncerty tohoto typu signalizuje, že by v novém divadelním a koncertním prostředí pro cca 200 posluchačů mohl vzniknout kulturní stánek pro náročné, ale především vděčné kulturní obyvatele našeho regionu.

 Rostislav Riško, ředitel školy 

Musica Podberdensis© 2009

Vytvořte si web zdarma!Webnode